Uw leerling wordt opgenomen in het Zeepreventorium De Haan, kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Sint-Lucas Assebroek, De Korbeel Kortrijk, Twoape Ieper of Twoape Roeselare. Wat nu?

Om de overgang van thuisschool naar onze school (en omgekeerd) zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen we steeds aan tot informatie-uitwisseling en waar mogelijk eventuele afstemming met de thuisschool, ook met het oog op re-integratie en/of eventuele heroriëntering. Hiertoe werken we steeds nauw samen met het CLB Connect waar u ook steeds met al uw vragen terecht kunt. 

Bij de intake sturen wij onze schoolvragenlijst op. We vragen deze lijst zo volledig en zo snel mogelijk terug te sturen.

We vragen om bij de start van de opname de werkboeken voor wiskunde, taal, spelling en Frans, alsook de specifieke hulpmiddelen die de leerling in de klas gebruikt, mee te brengen. Zo kan de leerkracht zich verder een beeld vormen van de aangebrachte leerstof en de manier waarop dit gebeurt. 

De leerling wordt dubbel ingeschreven. Hij/zij blijft dus ingeschreven in de thuisschool en wordt tegelijkertijd ingeschreven in BAZ. Meer info voor scholen die werken met Informat.

Voor de kinderen opgenomen in het Zeepreventorium behouden we als school ook tijdens de opname de band met de thuisschool. We sturen de rapporten op tijdens het verblijf en af en toe wordt er ook een filmpje of een kaartje gestuurd. We overleggen ook tijdens het verblijf als dat nodig is.

Bij afronding van de opname sturen wij alle belangrijke informatie om opnieuw te kunnen starten door en is er mogelijkheid tot overleg. Kinderen die het schooljaar bij ons afronden en daarna doorstromen naar het secundair onderwijs kunnen bij ons een getuigschrift behalen.

Wenst u meer inhoudelijke informatie over het schoollopen en de informatiedoorstroming van uw leerling:
leerlingbegeleider@basisschoolaanzee.be 

Wenst u meer praktische informatie over de inschrijving van uw leerling:
secretariaat@basisschoolaanzee.be