Onze basisschool behoort tot het buitengewoon onderwijs, type 5.  In type 5 kunnen enkel leerlingen met een attest type 5 die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium les volgen. Het is de geneesheer-specialist van het preventorium of de medische instelling die de school het tijdelijke type 5-attest bezorgt.

Onze leerlingen komen uit scholen van zowel het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs én blijven ook ingeschreven in hun thuisschool. Er wordt met de thuisschool afgestemd welk onderwijsaanbod er in BAZ gegeven zal worden. De duur van de opname wordt door de medische instelling bepaald.

De hoofdschool Basisschool Aan Zee in De Haan is gehecht aan het Zeepreventorium en biedt aan de patiënten van het Zeepreventorium – in combinatie met therapieën en consultaties – dagonderwijs aan. Het Zeepreventorium (ZPM) behandelt kinderen met een chronische ziekte zoals aandoeningen van de luchtwegen, diabetes, obesitas, revalidatie brandwonden,…

De vestigingsplaatsen LUKAS in Assebroek, KORBEEL in Kortrijk, TWOAPE in Ieper en TWOAPE in Roeselare zijn gehecht aan de K-diensten van de medische instellingen.
Hier geven we dagelijks minstens één lesuur onderwijs aan kinderen opgenomen in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meer info over BAZ De Haan vindt u in onze infobrochure:
Hoe verloopt de intake en inschrijving? Info over onze werking, schooluren, materiaal, uitstappen… Klas-, school en speelplaatsafspraken.

Volg onze werking op: Kleuterblog en op Facebook (vriendschapsverzoek versturen)