De periode waarin kinderen bij ons school lopen is sterk verschillend: van enkele weken, enkele maanden tot een schooljaar of meer. Terwijl de medische instelling  instaat voor de consultaties en therapieën, is het onze taak om te zorgen dat uw kind ook goed onderwijs krijgt.

Veel van onze kinderen hebben een laag zelfbeeld, nemen weinig initiatief, zijn moeilijk te motiveren tot leren,… Hun problematiek weegt zwaar op hun nog jonge schouders. Daartoe is onze eerste zorg: het werken aan welbevinden, aan een positief zelfbeeld, aan het weer plezier krijgen in het leven én leren. Wij beogen ondertussen om uw kind sterker in zijn/haar schoenen te laten staan. We maken werk van het groeien in zelfstandigheid, groeien in verantwoordelijkheid en we leren uw kind (opnieuw) samenwerken.

Om aan de verdere noden en mogelijkheden van uw kind tegemoet te komen bieden wij onderwijs op maat aan. We laten de kinderen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgen voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van uw kind. Daartoe selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het met uw kind wil nastreven. Op deze wijze wensen we de leerwinst van uw kind te vergroten en/of de leerachterstand van uw kind te beperken.

Het BAZ-team is een team dat sterk samenwerkt om alle kinderen alle kansen te bieden. We bieden een brede basiszorg in alle leergroepen aan, zodat elk kind er zich snel thuis voelt. De leerkrachten kennen alle kinderen op school. Elk kind is onze zorg. We zoeken samen hoe we uw kind kunnen helpen in zijn/haar verdere ontwikkeling.