Ouders

Ouders worden ook op onze school betrokken…

Ouders kennen de ontwikkeling van hun kind in de thuissituatie en worden hierin ook erkend.

 In de intakefase worden ouders – naast het in orde brengen van de gebruikelijke administratieve documenten – grondig ingelicht over de schoolwerking en wordt er gepolst naar het beeld van hun chronisch zieke kind.  Via het intakegesprek en een vragenlijst winnen we noodzakelijk informatie over het kind in.

Ouders wensen graag de schoolse ontwikkeling van hun kind op te volgen.

In de verblijffase ontvangen de ouders via de klasagenda en de schoolrapporten informatie over  de gang/stand van zaken betreffende hun kind.  Ouders worden ook regelmatig uitgenodigd op individuele gesprekken. Ze kunnen ook zelf een gesprek aanvragen door de school hierover schriftelijk (via klasagenda) of telefonisch (via de leerlingenbegeleider) te contacteren.   Wanneer wij blijvende moeilijkheden vaststellen, brengen we de ouders hiervan op de hoogte en zoeken naar een gedegen oplossing.

Wanneer het kind de school verlaat ontvangen de ouders steeds een gemotiveerd advies betreffende de verdere schoolse loopbaan van hun kind.