Taakgericht onderwijs

Hier wordt gedeeltelijk groepsgewijs én gedeeltelijk individueel onderwijs gegeven.

Groepsgewijs voor het aangeven en/of uitleggen van de leerstof, individueel om de leerling in staat te stellen de in taken verdeelde leerstof zelf te verwerken en zich al dan niet begeleid eigen te maken. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het werktempo en het concentratievermogen.

Deze aanpak wil betere mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van elk kind. Daarom ligt de nadruk op zelf-werkzaamheid en zelfstandigheid, op ontwikkeling in weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

De begrippen ‘taak, opdracht, oefening’ spelen in ons concept een belangrijke rol. Contract- en hoekenwerk zijn in BAZ geen vreemde woorden.

Dyslectici leren gebruik maken van tegemoetkomende software. Voor leerlingen met als thuisschool een school voor buitengewoon onderwijs bestaat de mogelijkheid tot het voortzetten van de logopedie.

Hiernaast leren we ook samenwerken.  Al doende leren de kinderen luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en ook leren van elkaar. Via coöperatieve werkvormen bereiken we tevens een aangenaam klasklimaat.