Muzische school

Naast Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie bieden we ook ruim aandacht aan de kunstzinnige (muzische) ontwikkeling. Kinderen krijgen volop de gelegenheid zich creatief te uiten. Via muzische vorming beleven de kinderen vreugde en plezier in zelfexpressie. Dit stimuleert hun eigen vaardigheden. Hierbij ontwikkelen de kinderen een kritische houding en een persoonlijke smaak, verwerven inzichten door hun ervaringen met beeld en klank en leren hierdoor alerter omgaan met de media.

De Muvo-leerkracht neemt de kinderen 2 uur per week mee op creatieve ontdekkingsreis met het oog op kunstinitiatie en het gebruik van nieuwe technieken. Ook muziek krijgt er zijn plaatsje.

  • Workshops, zoektochten en leeruitstappen worden georganiseerd zoals onze “Halloweenzoektocht”,een bezoek aan de “Sound Factory” (concertgebouw te Brugge), een bezoek aan een museum, een pottenbakker te gast op school, een gastoptreden in een De Haans rusthuis enz.
  • Waar het enigszins mogelijk is, worden zowel in de kleuter- als lagere afdeling, gedichten, toneel en muziek in de thema’s of projecten opgenomen,
  • Kinderen maken een powerpointpresentatie over hun (tijdelijk) verblijf hier bij ons aan zee.
  • Kinderen werken samen aan onze schoolkrant die 2 keer per schooljaar verschijnt.