Home

Het lijkt tegenstrijdig om aan ‘onderwijs’ te denken wanneer een kind ernstig ziek is maar voor deze groep kinderen en jongeren speelt onderwijs een belangrijke rol.

Het is de link met het vertrouwde leven van vóór de ziekte. Onderwijs doet een beroep op de ‘gezonde’ kant van het kind. Het biedt een hoopvol toekomstperspectief.

Voor elk ziek kind is er een aanbod.     Het start al in de school van uw kind.

 Is een leerling ziek of slachtoffer van een ongeval? Dan kan een leraar van de school van het kind thuis komen lesgeven, of naar het ziekenhuis. Meer informatie op de website van het Departement Onderwijs over Tijdelijk Onderwijs aan Huis
http://ond.vlaanderen.be/toah/

Ook BEDNET kan op de school en thuis ingeschakeld worden.  Of thuis ook via de vereniging School en Ziek zijn.

Wordt uw kind langdurig opgenomen in één van volgende ziekenhuizen in Vlaanderen, dan heeft het ook recht op onderwijs : UZ Antwerpen, UZ Gent, UZ Leuven.  Vraag ernaar bij opname.

Wordt uw kind in het revalidatiecentrum Inkendaal, Pulderbos, of Zeepreventorium opgenomen dan kan uw kind aldaar ook school lopen.

In een aantal K-diensten kan uw kind bij opname ook een aanbod krijgen. Vraag ernaar.